Ένα ιστολόγιο που πηγαίνει σχολείο και αγωνιά για την παιδεία .

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Μαθητές βαθμολογούν τα σχολεία τους

Σε 550 σχολικά συγκροτήματα τα παιδιά θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την ποιότητα του μαθήματος, τις διδακτικές μεθόδους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από το μάθημα που παρακολουθήσατε, την ανταπόκριση του καθηγητή στις απορίες σας, την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος; Τι ήταν κατά τη γνώμη σας το πιο ανιαρό;

Η αυτoαξιολόγηση θα γίνει σε 550 σχολικές μονάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στόχος του υπ. Παιδείας η βελτίωση του έργου που παράγεται στα σχολεία.

Σε τέτοιου είδους ερωτήσεις θα κληθούν να απαντήσουν μαθητές από εκατοντάδες σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, που εφαρμόζεται από φέτος και αφορά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Τα ερωτήματα αφορούν το αντικείμενο και τα μέσα διδασκαλίας, τη διδακτική μέθοδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά και σε καμία περίπτωση το πρόσωπο των διδασκόντων (δασκάλων και καθηγητών).

Αρχικά το πρόγραμμα αυτό συνάντησε τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά τελικά 550 σχολικά συγκροτήματα δήλωσαν συμμετοχή και ήδη ξεκινούν τις σχετικές διαδικασίες.

Τον κύριο λόγο στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών συγκροτημάτων έχουν φυσικά οι εκπαιδευτικοί, αλλά άποψη θα εκφράζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς, με τελικό στόχο τη βελτίωση του έργου, που παράγεται μέσα στις σχολικές μονάδες. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, θα είναι εκείνοι που θα εκτιμούν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σχολείο τους, θα θέτουν στόχους και θα προτείνουν «σχέδια δράσης» όπου κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.

Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων θα αφορά: Την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και τη διοίκηση. Το κλίμα που υπάρχει μέσα στο σχολείο και τις σχέσεις μεταξύ παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, κάτι που στο σημερινό σχολείο δεν έχει δοθεί βαρύτητα. Θα εξετάζεται, επίσης, η ποιότητα της διδασκαλίας, η οργάνωση της τάξης και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη μαθητική διαρροή και στις επιδόσεις των παιδιών στα μαθήματά τους. Ολα αυτά τα δεδομένα θα ομαδοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς που έχουν αναλάβει το έργο και θα αποστέλλονται με σχετικές προτάσεις στο υπουργείο Παιδείας.

«Μέχρι τώρα όλες οι αλλαγές στα σχολεία γίνονται με βάση τη γενική αίσθηση και όχι με επιστημονικά δεδομένα», τονίζει στο «Εθνος» ο κ. Κώστας Λάμνιας, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου της αξιολόγησης και καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπως υποστηρίζει, «τα τελευταία 30 χρόνια δεν γίνεται καμία αξιολόγηση στα σχολεία, αντίθετα μάλιστα έχει δαιμονοποιηθεί.

Η αξιολόγηση αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα επιτεύγματα του σχολείου. Συμβάλλει στη διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Δημιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων που θα αλλάξουν τις πρακτικές ρουτίνας του σημερινού σχολείου. Συμβάλλει στην απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς. Βελτιώνει τις εκπαιδευτικές πρακτικές και, τελικά, αλλάζει την κουλτούρα του σχολείου».

Σημαντικές αναφορές
Στο «φως» και η συμμετοχή των γονέων
Οι Ελληνες γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία έχουν ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων στα οποία φοιτούν τα παιδιά τους. Η σχέση τους με το σχολείο συνήθως εξαντλείται σε μια ολιγόλεπτη επίσκεψη προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιδόσεις των παιδιών. Στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα γίνονται σημαντικές αναφορές στον αριθμό των συναντήσεων του Συλλόγου Διδασκόντων με τον Σύλλογο Γονέων, στη μορφή, στον αριθμό και τον χρόνο συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς καθώς και στη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της σχολικής κοινότητας.

Ερωτηματολόγιο μαθητών στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από:
Το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε.
Την επεξήγηση των δυσνόητων σημείων του μαθήματος.
Την ανταπόκριση του διδάσκοντα στις απορίες σας.
Τον ρυθμό της διδασκαλίας.
Την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Τις ευκαιρίες να συμμετάσχετε στο μάθημα.
Την ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Την ικανότητα του διδάσκοντα να δημιουργήσει κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Τον βαθμό κατανόησης του σημερινού μαθήματος.
Τον φόρτο εργασίας που σας ανατέθηκε για το επόμενο μάθημα.
Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ανιαρό στη διάρκεια του μαθήματος.
Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ευχάριστο στη διάρκεια του μαθήματος.πηγή:
Περί μαθησιακών δυσκολιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου